De Raadslijn

Welkom bij De Raadslijn

De Raadslijn biedt sinds 1989, eerst voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf en later ook de particulier, juridische ondersteuning waarbij persoonlijke benadering, betrokkenheid, maatwerk alsmede directe actie centraal staan. Onze dienstverlening stemmen wij af op uw belangen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een snelle oplossing zonder gerechtelijk proces. Wanneer een rechtszaak onvermijdelijk is en een advocaat niet verplicht, kunnen wij uw belangen ook in de procedure behartigen. U blijft over de voortgang van uw zaak volledig geïnformeerd en zijn ook uw kosten transparant. Op welke gebieden kunnen wij u helpen:

Werk en Ontslag

Ondersteuning bij arbeidsrechtelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld bij ontslag of overplaatsing. Opstellen van arbeidsovereenkomsten of het herzien van bestaande overeenkomsten. Advies over personeelsaspecten als prestatiemanagement (bijv. opties, aandelen of bonussen), omgaan met ernstig wangedrag en beschuldigingen van discriminatie of intimidatie. Beëindiging van arbeidsovereenkomsten, vergoedingen en het minimaliseren van daaraan gerelateerde risico's, zo nodig zowel bij rechtbank als bij UWV. Toezien op de naleving van contractuele bedingen na uitdiensttreding en bescherming van vertrouwelijke informatie.

Huur en Verhuur

Opstellen, opzeggen/ontbinden van de huurovereenkomst woonruimte/bedrijfsruimte dan wel advisering met betrekking tot deze overeenkomsten. Ondersteuning bij verhalen huurachterstand en bij ontruiming huurpand (woonruimte/bedrijfsruimte).

Koop en Verkoop

Advisering terzake vraagstukken bij koop, zowel door consumenten als door ondernemers, advisering omtrent wanprestatie, dwaling, of bedrog en ontbinding van koopovereenkomsten.

Incasso

Advisering over debiteurenbeheer, opstellen en bewaken van betalingsregelingen, opstarten en voeren van incasso(traject), verweer tegen invorderingsactie.

Tarieven

De Raadslijn hanteert redelijke tarieven voor particulier en ondernemer. Het tarief wordt tevoren overeengekomen, per uur, tegen een vast totaaltarief, of een minimale uurvergoeding en succespercentage. Voor een eerste consult bij u aan huis of bedrijf bedraagt het tarief 95 Euro exclusief BTW ongeacht de duur van het consult plus een autokostenvergoeding van 19 Eurocent per kilometer.