Voorwaarden

 

Het opstellen en/of aanpassen
van uw leverings- en betalingsvoorwaarden

Leverings – en betalingsvoorwaarden (hierna kortweg aangeduid met “voorwaarden”), opgesteld door de verkoper, zijn standaardbepalingen welke deel uitmaken van de leverings-overeenkomst. Er wordt daarbij wel van uitgegaan dat de voorwaarden op juiste wijze tussen partijen van toepassing zijn verklaard. Het gebruik van voorwaarden voorkomt dat telkenmale een volledige overeenkomst dient te worden opgesteld waarin de afspraken tussen de leverancier en de afnemer zijn opgenomen.

In een offerte en orderbevestiging kan eenvoudig naar de voorwaarden worden verwezen en een exemplaar daarvan worden meegezonden. Doen partijen al langer zaken met elkaar dan hoeft dat laatste niet meer.

Komen partijen overeen dat van specifieke bepalingen wordt afgeweken dan kan dat bij de orderbevestiging worden vermeld.

De opbouw van voorwaarden is veelal standaard, de inhoud daarentegen is maatwerk.

De verkoper kan in de voorwaarden op bepaalde onderdelen van zijn specifieke bedrijfsstrategie blijk geven. Immers bij offertes van verschillende aanbieders kunnen de voorwaarden met elkaar worden vergeleken.

De inhoud van de voorwaarden zijn aan strakke regels onderworpen.De wetgever heeft een zwarte- en een grijze lijst vastgelegd waarin taboebepalingen zijn opgenomen.

Wordt door de ondernemer direct zaken gedaan met de consument dan kunnen voor de toepasselijkheid van de voorwaarden specifieke regels gelden.

Wanneer voorwaarden niet aan de wetgeving voldoen dan kunnen deze bij latere geschillen door de rechter worden verworpen. Ook al is slechts een bepaling in de voorwaarden in strijd met de wettelijke regels, dan loopt de ondernemer het risico dat de voorwaarden in het geheel worden verworpen.

Hanteert uw onderneming al enige jaren dezelfde voorwaarden en twijfelt u of deze de wettelijke toets nog kunnen doorstaan, dan is het raadzaam deze te laten screenen en eventueel aan te passen.

Ook wanneer u vraagtekens heeft bij de voorwaarden van uw leverancier(s) dan kunt u bij de Raadslijn-jurist terecht voor inventarisering van de juridische consequenties.