Huisjurist

Uw eigen huisjurist

 

 

Met De Raadslijn-Huisjurist

heeft ieder bedrijf een eigen bedrijfsjurist

 

Als ondernemer wordt in toenemende mate juridische kennis en vaardigheden van u verwacht. Naast de wet- en regelgeving in het algemeen, dient u de verhouding met uw personeel, leveranciers en afnemers op juridisch verantwoorde wijze aan te gaan en te onderhouden. Om deze reden al zou binnen uw onderneming een bedrijfsjurist werkzaam kunnen zijn.

 

Met het Raadslijn-abonnement heeft u de basis gelegd voor de juridische ondersteuning van uw onderneming. Immers u kunt direct (telefonisch) juridische bijstand inroepen.

 

Met “De Raadslijn-Huisjurist” haalt u letterlijk uw eigen jurist in huis.

 

Wanneer u wenst, kan uw vaste Raadslijn-jurist een dagdeel op uw kantoor werkzaam zijn. ‘s Morgens van 10.00 tot 13.00 uur of ’s middags van 13.00 tot 16.00 uur.

 

Afhankelijk van de inhoud en frequentie van de te sluiten overeenkomst, geldt maximaal het reguliere uurtarief. Reistijd en – kosten worden u daarbij niet berekend.

 

U kan al van deze dienstverlening gebruik maken bij een frequentie van een keer per maand.

 

 

De Raadslijn-jurist kan niet alle juridische werkzaamheden op de kantoorlocatie van de onderneming verrichten, maar bijvoorbeeld wel het:

 

·        opstellen en beantwoorden van correspondentie;

·        screenen van contracten;

·        begeleiden/voeren/notuleren van besprekingen, onderhandelingen met derden en/of functioneringsgesprekken met personeelsleden;

·        verstrekken van algemeen juridisch advies.

 

Wanneer de Raadslijn-jurist eenmaal op vaste basis bij de onderneming werkzaamheden verricht, krijgt deze al snel een “eigen” plaats binnen de organisatie.

 

Door gebruikmaking van de Raadslijn-Huisjurist stelt u De Raadslijn in de gelegenheid uw onderneming nog beter te leren kennen.

 

Regelmatig overleg werkt preventief: bij de uitbouw van uw onderneming kan worden; juridische valkuilen worden vroegtijdig gesignaleerd en escalatie van eventuele probleemsituaties wordt daarmee voorkomen.

 

Met De Raadslijn-Huisjurist is een bedrijf nooit te klein voor een eigen bedrijfsjurist.