Contracten

 

Contractbewaking

Nadat een overeenkomst is afgesloten wordt deze vaak opgeborgen en komt deze verder niet meer tevoorschijn, tenzij de overeenkomst dient te worden beeindigd of de contractspartijen onenigheid krijgen. Op dat moment leeft de vraag: “hoe was het indertijd ook al weer afgesproken”.  Nadat u een overeenkomst voor een korte dan wel lange periode heeft afgesloten, bent u derhalve op uw eigen agenda, systeem dan wel geheugen aangewezen.

Al direct na start van de Raadslijn activiteiten in 1989 is bij bepaalde vaste relaties een bewakingssysteem ingesteld.

Dit systeem zorgt niet alleen voor een screening van overeenkomsten vooraf, maar ook voor het ‘a la minute’ kunnen beantwoorden van vragen over de inhoud van de overeenkomst, het ‘up to date’ houden en zo nodig actualiseren van de overeenkomst tijdens de looptijd.

Ook het bewaken van de expiratiedatum van de overeenkomst blijkt in de praktijk een welkome dienst. Hoe vaak wordt niet vergeten een contract of abonnement op te zeggen, waarmee automatisch (en wellicht ongewild) een verlenging van kracht wordt.

Niet alleen vanuit zakelijk oogpunt is de inventarisatie van uw contractuele verplichtingen gewenst, ook vanuit  juridische optiek komt het er nog wel eens op neer dat contracten, willen zij in het huidige recht bij geschillen in gerechtelijke procedures hun gelding behouden, actueel dienen te blijven.

Hoewel u het al druk genoeg heeft met uw bedrijfsvoering is het voor u van belang om “de vinger aan de pols te houden”.

Neemt u de proef op de som door op dit moment, tijdens het lezen van deze raadswijzer, uw contractuele verplichtingen op een rijtje te zetten, daarbij de expiratiedatum te vermelden en de periodieke financiele verplichtingen.

Met de opsomming van de volgende soorten contracten willen wij u een handje helpen:

  • arbeidscontracten
  • huurovereenkomst
  • kredietovereenkomsten
  • licentiecontracten
  • leasecontracten
  • abonnementen
  • verzekeringen

Het zal in ieder geval niet makkelijk zijn geweest om alle verplichtingen direct op te sommen en wellicht bent u er toch nog een vergeten.

De Raadslijn kan u als huisjurist van dienst zijn met het systematisch bewaken van de door u gesloten overeenkomsten.