Bedrijfsstructuur

Bedrijfsstructuur

Keuzebepaling bedrijfsstructuur

en oprichting rechtspersonen

 

 

Voor de uitoefening van zakelijke activiteiten staan de ondernemer in Nederland meerdere juridische structuren ter beschikking.

 

De bekendste en meest gehanteerde vanuit de Nederlandse wetgeving zijn:

eenmanszaak;

vennootschap onder firma;

besloten vennootschap;

naamloze vennootschap.

 

Wat minder bekend, maar voor bepaalde situaties en beroepen zeker geschikt, zijn:

maatschap;

commanditaire vennootschap;

stichting.

 

Vervolgens zijn door de Europese eenwording buitenlandse rechtspersonen in het Nederlandse zakenleven toegetreden, zoals de Limited. Binnen enkele van de vermelde structuren zijn ook nog verschillende uitwerkingen mogelijk.

 

Bij de keuze van een bedrijfsstructuur spelen meerdere aspecten een rol, althans behoren deze een rol te spelen. Te vaak wordt alleen gekeken naar fiscale aspecten.

 

In het algemeen dient echter rekening te worden gehouden met afscherming van prive-belangen, aansprakelijkheid, fiscale gevolgen, opvolgingsmogelijkheden, continuiteit van de structuur en voorwaarden van eventuele financiers.

 

Bij de start een onderneming is het veelal nog niet duidelijk welk leven de onderneming gaat leiden. Een gekozen structuur kan na verloop van tijd voor wijziging vatbaar worden. Oorzaken zoals wijziging van de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer, groei van de onderneming, aantrekken van een partner en fusie kunnen hieraan ten grondslag liggen.

 

Op grond van voorgaande behoeft het geen betoog dat de keuzebepaling van een bedrijfsstructuur niet eenvoudig is en dat u gebaat bent bij goed advies.

 

De Raadslijn-jurist is u bij het kiezen van een juiste bedrijfsstructuur graag van dienst en zal in het advies de juridische-, fiscale- en zeker niet in de laatste plaats de persoonlijke aspecten betrekken en indien gewenst of nodig overleggen met uw accountant.

 

In het verlengde van de keuzebepaling begeleidt de Raadslijn-jurist u volledig bij de oprichting van de voor uw bedrijfsstructuur benodigde juridische fundering.