Arbeid

 

Assistentie bij arbeidsconflicten

Binnen iedere onderneming bestaat (of ontstaat) wel een verhouding tussen werkgever en werknemer. Elke arbeidsverhouding wordt in harmonie aangegaan, maar kan na verloop van tijd, door welke oorzaak dan ook, worden verstoord. Er ontstaat dan een situatie die weerslag heeft op de bedrijfsvoering. Dergelijke situaties behoeven deskundige hulp omdat overhaaste beslissingen (bijvoorbeeld ontslag op staande voet) verstrekkende gevolgen voor de onderneming kunnen hebben.  

Indien er problemen tussen u als werkgever en een of meer werknemer(s) ontstaan kunnen de Raadslijn-juristen bemiddelen. Zij werken in eerste instantie in het algemeen naar een voor beide partijen bevredigende en in het bijzonder voor de ondernemer naar een zakelijke oplossing.  

In voorkomende gevallen kunnen de Raadslijn-juristen u bijstaan bij een procedure tot verkrijging van een ontslagvergunning, of deze desgewenst geheel zelfstandig namens u voeren. 

Wanneer in een gerezen conflict de tussenkomst van de rechter is gewenst, treden de Raadslijn-juristen op als uw gemachtigde. In die hoedanigheid stellen zij de processtukken op en staat u bij in het geval u voor de rechter moet verschijnen. 

Het arbeidscontract is de basis voor de juridische verhouding werkgever en werknemer. Het komt maar al te vaak voor dat arbeidscontracten te snel worden opgesteld, van derden worden overgenomen zonder te kijken of alle elementen aanwezig zijn, of waarbij een verouderd contract als voorbeeld dient. 

Het verdient in alle gevallen aanbeveling om gebruikmakend van het Raadslijn-abonnement de expertise van De Raadslijn-jurist in te roepen voor het laten screenen van dergelijke contracten. 

Bij het opstellen en screenen van arbeidscontracten wordt uiteraard rekening gehouden met de wensen van de werkgever (arbeidsreglementen), verbindend verklaarde C.A.O.'s en secundaire arbeidsvoorwaarden.